Badania makroekonomiczne

Dane makroekonomiczne dotyczą przede wszystkim tworzenia i podziału dochodu narodowego, inflacji, bezrobocia, inwestycji krajowych i zagranicznych oraz bilansu płatniczego. Dzięki informacjom makroekonomicznym możliwa jest analiza poszczególnych gospodarek narodowych, a agregacja owych informacji z różnych krajów pozwala na ocenę kondycji gospodarki światowej.

Analiza wskaźników makroekonomicznych i ich prognoz dla wybranego państwa jest bardzo przydatna dla przedsiębiorców, gdyż na ich podstawie są oni w stanie określić, który kraj jest w dobrej kondycji gospodarczej. Dobra sytuacja gospodarcza kraju sprawia, że podmioty na nim funkcjonujące mają wyższy poziom poczucia bezpieczeństwa, a to głównie za sprawą niskiego poziomu bezrobocia, niskiego poziomu zadłużenia publicznego czy wysokiego popytu krajowego na dobra i usługi.

Dodatkowo wskaźniki makroekonomiczne w znacznym stopniu wpływają na prowadzoną przez państwo politykę gospodarczą (jest on bardziej stabilna, gdy wskaźniki makroekonomiczne wskazują na dobrą kondycje gospodarki), co sprawia że przedsiębiorcy nie muszą się obawiać licznych zmian w prawie, które czasami wiążą się z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Wszystkie te informacje są niezbędne dla przedsiębiorców, którzy na podstawie dobrze wykonanych analiz mogą wybrać, który rynek zagraniczny jest dla nich najbardziej atrakcyjny.

Tworzymy raporty makroekonomiczne, które przedstawiają analizy danych makro na wybranych przez przedsiębiorcę rynkach zagranicznych (na życzenie Klienta możemy również dostarczyć raport makroekonomiczny dotyczący polskiej gospodarki). W wyniku tych działań, pozyskujemy informacje, które w znacznym stopniu ułatwiają przedsiębiorstwu wybranie najbardziej atrakcyjnych rynków do rozwoju eksportu lub przeprowadzenia inwestycji i przygotowują do wkroczenia na zagraniczny rynek.

Informacje o danych makroekonomicznych poszczególnych państw i przeprowadzone w ich oparciu analizy znajdują zastosowanie również w przypadku tworzenia strategii działalności przedsiębiorstw, czyli działalności w skali mikro. Pozyskane dane mogą mieć więc wpływ na przykład na zwiększenie lub zmniejszenie wielkości produkcji w przypadku zauważenia spadku krajowego popytu na dobra konsumpcyjne.

W ramach raportów makroekonomicznych naszym Klientom dostarczamy analizy:

 • baz danych makroekonomicznych,
 • rynku krajowego i zagranicznego,
 • prognoz wskaźników makroekonomicznych,
 • prognoz tempa rozwoju koniunktury gospodarczej,
 • atrakcyjności rynku pod względem inwestycyjnym,
 • wybranych rynków pod względem ich sytuacji ekonomicznej i atrakcyjności eksportowej.

Wykonujemy również analizy dotyczące poszczególnych branż na rynkach zagranicznych. Więcej informacji na temat tych badań znajduje się w zakładce badania międzynarodowe (hiperłącze).

Adresaci Korzyści
 • Przedsiębiorstwa pragnące się rozwijać na zagranicznych rynkach,Firmy bez względu na ich wielkość (mikro, małe, średnie, duże koncerny),
 • Przedsiębiorstwa funkcjonujące w różnych branżach,
 • Firmy pragnące polepszyć efektywność prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Przedsiębiorstwa eksportujące swoje produkty i usługi.
 • Poznanie dokładnego stanu gospodarek pozwala na ocenę atrakcyjności rynku dla eksportera,Możliwość prognozowania na podstawie wartości wskaźników makroekonomicznych, co pozwala na wyznaczenie przyszłych trendów rynkowych,
 • Pozyskanie bogatej bazy danych makroekonomicznych,
 • Pozyskanie informacji ułatwiających podejmowanie strategicznych decyzji związanych z kierunkiem rozwoju przedsiębiorstwa.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 539 930 958 lub drogą mailową: biuro@firmowymarketing.org 

Comments are closed.

 • Pozostań w kontakcie

Aquila Capital Investment Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław; KRS: 0000552858, NIP: 8971807471, REGON: 361280942