Badania produktów i usług

W strategii działania przedsiębiorstwa istotnym jest, aby oferowane przez firmę produkt lub usługa w stopniu najwyższym spełniały oczekiwania klientów. Dopasowanie cech produktu i usługi do oczekiwań klientów wpływa na zwiększenie poziomu sprzedaży i pomaga w uzyskaniu pozytywnego wyniku finansowego firmy. Aby osiągnąć stabilną sytuację finansową i silną pozycję konkurencyjną, przeprowadzane są różnego rodzaju analizy, których celem jest ocena jakości i wyodrębnienie najbardziej pożądanych cech, jakimi powinien charakteryzować się dany produkt lub usługa. Analizy te dotyczą między innymi takich cech produktów i usług, jak cena, funkcjonalność, czy dopasowanie opakowania i kanałów dystrybucji do charakteru produktu lub usługi. Ponadto przeprowadzane badania umożliwiają w znacznym stopniu ocenę sposobu produkcji i dystrybucji produktu oraz sposobu świadczenia usługi.

Informacje pozyskane jako wynik badań wykorzystywane są przede wszystkim w fazie koncepcyjnej, aby opakowanie i sam produkt lub usługa były w jak najlepszym stopniu dopasowane do oczekiwań konsumentów. Zdobyte dane umożliwiają również dokonanie dalszych istotnych modyfikacji wyrobów dostępnych w sprzedaży.

Do najważniejszych elementów objętych przez badanie jakości produktu lub usługi należą:

 • poziom akceptacji obecnych produktów lub usług we wszystkich fazach życia produktu lub usługi – badanie to pomaga odpowiedzieć na pytanie, czy Klienci korzystający z produktu lub usługi są zadowoleni z jego funkcjonalności;
 • analiza atrakcyjności produktów lub usług konkurencyjnych na rynku, która pokazuje przedsiębiorcy, jak atrakcyjny jest oferowany przez niego produkt lub usługa w porównaniu do innych, znajdujących się na rynku;
 • dokładna analiza dopasowania opakowania do charakteru produktu,
 • analiza sposobu świadczenia usługi do jej charakteru.

Przeprowadzamy badania dotyczące następujących obszarów:

Adresaci Korzyści
 • Firma wprowadzająca nowy produkt na rynek,
 • Przedsiębiorstwo rozpoczynające eksport,
 • Przedsiębiorstwa z niskim udziałem w ogólnej sprzedaży produktów danej kategorii,
 • Firmy składające wniosek w ramach Działania 6.1. Paszport do Eksportu.
 • Dopasowanie produktu lub usługi do oczekiwań klientów,
 • Wzrost poziomu sprzedaży,
 • Szybsze zdobycie udziału na zagranicznych rynkach,
 • Możliwość ustalenia najwyższej akceptowalnej przez rynek ceny, która nie wpłynie negatywnie na wartość poziomu sprzedaży,
 • Restrukturyzacja kanałów dystrybucji, która zwiększa atrakcyjność firmy.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 539 930 958 lub drogą mailową: biuro@firmowymarketing.org 

Comments are closed.

 • Pozostań w kontakcie

Aquila Capital Investment Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław; KRS: 0000552858, NIP: 8971807471, REGON: 361280942