Kryzysowe PR
- Informacje Ogólne

Wizerunek firmy jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na jej możliwości rozwoju i utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej. W procesie prowadzenia działalności mogą jednak wystąpić takie zdarzenia, które wizerunek firmy mogą istotnie nadszarpnąć, w rezultacie wpływając na negatywny odbiór przedsiębiorstwa wśród jego klientów, kontrahentów i innych stron zainteresowanych, co w najgorszym przypadku może doprowadzić do upadku firmy. W sytuacjach zachwiania wizerunku firmy wskutek różnorodnych wydarzeń powstałych zarówno w otoczeniu firmy, jak i w niej samej, do dyspozycji firmy pozostaje jednak wachlarz działań z zakresu PR kryzysowego.

Ich celem jest utrzymanie lub przywrócenie wiarygodności firmy, która została zachwiana wskutek różnorodnych czynników, m.in.: złe zarządzanie, błędy ludzkie, zdarzenia losowe itp. Pomagają więc zapewnić spójność komunikatów wizerunkowych firmy w przypadku kryzysu oraz powrócić do harmonii informacyjnej firmy sprzed wystąpienia zdarzenia.

Rozwiązania komunikacyjne dla organizacji na wypadek kryzysu projektowane przez naszych konsultantów budowane są w oparciu o wizję wizerunku stworzoną przez przedsiębiorcę, skorygowaną o oczekiwania grup odbiorców organizacji funkcjonujących w jej otoczeniu zewnętrznym (np. klienci, partnerzy biznesowi itp.) oraz wewnętrznym (np. pracownicy).

Przeprowadzając PR kryzysowy dla firm proponujemy:

  • usługi doradcze,
  • pomoc w czynnościach, które maja na celu przywrócenie pozytywnego wizerunki organizacji (np. redagowanie treści oświadczeń, organizacja konferencji)
  • szkolenia i coaching.

W sytuacjach kryzysowych, gdy panuje napięta atmosfera, warto jest zwrócić się o pomoc do specjalistów, którzy w sposób pozbawiony zbędnych emocji przeprowadzą kampanię mającą na celu przywrócenie dobrego wizerunku organizacji. Przeprowadzając zarządzanie kryzysowe w firmie pomagamy naszym Klientom w podejmowaniu decyzji dotyczących doboru najbardziej adekwatnych do potrzeb organizacji narzędzi PR na wypadek wystąpienia zdarzeń mogących spowodować uszczerbek jej wizerunku. Służymy doradztwem w przypadku trwających już nieprawidłowości, pomagając jednocześnie utrzymać lub odzyskać pozytywny wizerunek wśród grup docelowych.

Ponieważ wiemy, jak ważne jest budowanie także wewnętrznej spójności w firmie, działania konsultacyjne z zakresu kryzysowego PR podejmujemy również w odniesieniu do utrzymania lub poprawy pozytywnych relacji z pracownikami.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 539 930 958 lub drogą mailową: biuro@firmowymarketing.org 

Comments are closed.

  • Pozostań w kontakcie

Aquila Capital Investment Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław; KRS: 0000552858, NIP: 8971807471, REGON: 361280942