Organizacja udziału w targach
- Informacje ogólne

Uczestnictwo w targach branżowych

Organizacja targów krajowych i zagranicznych jest jedną z bardziej popularnych form prezentacji produktów lub usług, skierowanych do grupy potencjalnych odbiorców. Promocja firmy na targach to również doskonała okazja dla właścicieli firm do zapoznania się z osiągnięciami konkurencji oraz przeanalizowania najnowszych rynkowych trendów. Uczestnictwo w tego typu wydarzeniach jest więc istotnym działaniem w procesie rozwijania eksportu, gdyż targi dają możliwość bezpośredniej konfrontacji produktu lub usługi z potencjalnym odbiorcą, co umożliwia wystawcy poznanie opinii klientów oraz wpływa na wzmocnienie tak istotnego elementu, jak budowa marki.

Biorąc pod uwagę powyższe korzyści, jakie płyną z uczestnictwa w imprezach targowo–wystawienniczych, zachęcamy do nawiązania z nami współpracy. W ramach organizacji wyjazdów na imprezy targowo–wystawiennicze zajmujemy się:

 • wynajęciem i zabudową powierzchni wystawienniczej;
 • wyszukaniem i zakupem usług obsługi technicznej stoiska;
 • zapewnieniem promocji w czasie trwania targów;
 • organizacją transportu i ubezpieczenia eksponatów wystawienniczych;
 • planowaniem podróży osób uczestniczących w targach;
 • tworzeniem analizy grupy potencjalnych partnerów handlowych, wraz z organizacją spotkań biznesowych w trakcie wyjazdu wystawienniczego;
 • świadczeniem usług doradczych w zakresie przeprowadzania negocjacji i rozmów handlowych oraz sporządzania ofert współpracy;
 • kalkulacją kosztów uczestnictwa.

Aby uczestnictwo w targach było efektywne, wymaga przeprowadzania licznych działań, które pozwalają na właściwą prezentację profilu spółki i jej oferty potencjalnym odbiorcom. Dzięki kompleksowym działaniom doradczym i organizacyjnym naszych konsultantów, udział w tragach pozwala przedsiębiorcy na:

 • zebranie i pogłębienie informacji o danym rynku lub branży,
 • wprowadzenie produktu lub usługi na rynek zagraniczny,
 • nawiązanie i umocnienie współpracy z zagranicznymi partnerami,
 • kreacje wizerunku marki na wybranych docelowych rynkach eksportu.

Realizacja tych działań wpływa na szybsze uzyskanie udziału w rynku zagranicznym, poszerzenie obszaru działalności spółki i zwiększenie jej wpływów ze sprzedaży. Zajmujemy się również planowaniem działań związanych z uczestnictwem w targach w ramach realizacji projektów powiązanych z Programem 6.1 Paszport do eksportu.

Adresaci Korzyści
 • Przedsiębiorcy wprowadzający produkty na zagraniczne rynki,
 • Przedsiębiorcy chcący zapoznać się ze stanem branży na wybranym rynku lub w ujęciu ogólnoświatowym (targi międzynarodowe),
 • Firmy chcące nawiązać kontakt z zagranicznymi przedsiębiorcami.
 • Wzrost poziomu sprzedaży spółki,
 • Poszerzenie bazy klientów,
 • Budowa wizerunku firmy,
 • Możliwość obserwacji i analizy trendów w branży na rynkach zagranicznych.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 539 930 958 lub drogą mailową: biuro@firmowymarketing.org 

Comments are closed.

 • Pozostań w kontakcie

Aquila Capital Investment Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław; KRS: 0000552858, NIP: 8971807471, REGON: 361280942