Pozyskiwanie certyfikatów i zezwoleń
- Informacje ogólne

Certyfikaty i zezwolenia na wprowadzanie produktów na rynek

Wprowadzając towar na zagraniczny rynek, istotne jest dopasowanie go do wymagań rynku. Nie chodzi tutaj wyłącznie o dopasowanie produktu czy usługi do oczekiwań konsumentów, ale także o przystosowanie ich do obowiązujących wymogów prawnych.

W przypadku rozwijania eksportu na rynkach należących do Unii Europejskiej dodatkowa certyfikacja firm na wprowadzenie produktów na te rynki nie jest wymagana, gdyż wszystkie kraje, w tym również Polska, obowiązuje wspólny dla całego obszaru UE system wymagań. W przypadku, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na eksportowanie produktów na tereny spoza Unii, do takich krajów jak Rosja, Ukraina, czy kraje islamskie, konieczne jest zdobywanie certyfikatów dla firm i pozwoleń w stosunku do określonej grupy produktów.

Nasi specjaliści zajmują się sprawdzeniem i przygotowaniem procesu uzyskiwania wymaganych pozwoleń w:

Krajach Unii Europejskiej – znak CE,

Rosji,

Ukrainie,

Białorusi,

Chinach,

Krajach islamskich i wspólnotach żydowskich.

Powyższe rynki to tylko część obszaru, jakim zajmujemy się w ramach wspomagania swoich Klientów w procesie pozyskiwania certyfikatów i zezwoleń na wprowadzenie produktów na rynek zagraniczny. Po przeprowadzeniu konsultacji z Klientem możliwe jest uzyskanie wsparcia w uzyskaniu zgodności cech produktów z normami i standardami obowiązującymi w dowolnym, wybranym kraju.

Adresaci Korzyści
  • Przedsiębiorcy, którzy planują eksportować produkt lub usługę do krajów UE,
  • które nie posiada wymaganych na terenie UE certyfikatów i pozwoleń,
  • Przedsiębiorcy, którzy funkcjonują na terenie kraju Unii Europejskiej i planują eksportować produkty na rynki spoza UE,
  • Firmy, które w swojej ofercie posiadają lub planują do niej włączyć jedzenie koszerne i zgodne z postanowieniami Halal.
  • Zwiększenie atrakcyjności produktów w oczach zagranicznych partnerów handlowych i klientów,
  • Poszerzenie bazy klientów,
  • Wzmocnienie jakości marki,
  • Uniknięcie trudności związanych z wprowadzeniem produktu na nowy rynek,
  • Możliwość poszerzania eksportu produktu lub usługi na kolejne rynki,na których istnieje wymóg posiadania określonego certyfikatu.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 539 930 958 lub drogą mailową: biuro@firmowymarketing.org

Comments are closed.

  • Pozostań w kontakcie

Aquila Capital Investment Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław; KRS: 0000552858, NIP: 8971807471, REGON: 361280942