PR Wewnętrzny
- Informacje Ogólne

CZYM JEST WEWNĘTRZNY PR?

Działania wizerunkowe w organizacji mają na celu wspomagać jej harmonijny rozwój. Należy pamiętać, że nie wystarczy podejmować działania, które wyłącznie będą skierowane do odbiorców zewnętrznych organizacji, bo chociaż opinia klientów i kontrahentów o firmie jest bardzo ważna, to równie istotna jest opinia podzielana przez jej pracowników, będących swego rodzaju ambasadorami marki.

Wewnętrzny PR polega na budowaniu właściwego wizerunku organizacji wśród pracowników jednostki i ich najbliższego otoczenia, czego wynikiem jest m.in. integracja wewnątrz firmy. W tym celu podejmowane są działania mające usprawnić komunikację wewnętrzną w firmie, która jest podstawowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie spójności pomiędzy wizją Zarządu, a postrzeganiem organizacji przez jej pracowników.

CO ROBIMY?

Zajmujemy się przeprowadzaniem działań z zakresu wewnętrznego public relations- zarówno w sposób doraźny, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia działań, jak również w ramach budowania pozytywnych relacji wewnątrz firmy w perspektywie długofalowej.

Przeprowadzamy następujące działania z zakresu PR wewnętrznego:

  • Redagowanie treści mailingów pracowniczych;
  • Projektowanie informacji przeznaczonych dla pracowników, które mogą być rozprowadzane wewnątrz organizacji;
  • Organizacja spotkań informacyjnych i konferencji;
  • Organizacja wyjazdów integracyjnych;
  • Inne działania w zależności od specyfiki i potrzeb organizacji.

JAKIE KORZYŚCI?

Doprowadzenie do spójności wizerunku organizacji w ocenie Zarządu z wizerunkiem organizacji w ocenie pracowników skutkuje m.in.:

  • dobrą opinią pracowników o firmie, co przyczynia się do kreowania pozytywnego wizerunku organizacji na zewnątrz;
  • zwiększeniem efektywności wprowadzanych zmian w organizacji, dzięki lepszej komunikacji;
  • zwiększonym zaufaniem pracowników do organizacji, które przekłada się na wzrost zaangażowania w wykonywaną przez nich pracę;
  • skróceniem czasu przepływu informacji w firmie, wpływającym na jej sprawniejsze funkcjonowanie.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 539 930 958 lub drogą mailową: biuro@firmowymarketing.org 

Comments are closed.

  • Pozostań w kontakcie

Aquila Capital Investment Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław; KRS: 0000552858, NIP: 8971807471, REGON: 361280942