Przygotowywanie PRE
- Informacje Ogólne

Sporządzanie Planów Rozwoju Eksportu

W ramach przygotowywania strategii eksportowej dla Klientów, zajmujemy się tworzeniem Planów Rozwoju Eksportu, które są precyzyjnym dokumentem opisującym proponowany sposób wkroczenia na rynki zagraniczne.

Plan ten składa się z części analitycznej i projektowej, dzięki czemu dostarcza on zarówno wiedzy teoretycznej, na temat zagranicznych rynków, jak również w uporządkowany sposób opisuje, jakie działania powinny zostać podjęte, aby z sukcesem przeprowadzić rozwój eksportu produktu lub usługi.

Przygotowywane plany są zgodne z wytycznymi programu 6.1. Paszport do Eksportu, mogą one zatem być wykorzystywane również do pozyskania funduszy z Unii Europejskiej. Jest to jednak jedynie jedna z możliwości wykorzystania przygotowywanych przez nas raportów. Przede wszystkim tworzone przez Nas raporty maja na celu wskazać popularne kierunki eksportu produktów z Polski, dzięki czemu uzyskują państwo pomoc w eksporcie polskich produktów na wybrane rynki zagraniczne. Pomagamy również poszczególnym branżom dotrzeć z ofertą tam, gdzie eksport z Polski nie jest jeszcze silnie rozwinięty.

Na życzenie Klientów nasi analitycy modyfikują strukturę raportu tak, aby dopasować zawarte w nim treści do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Podstawowa struktura raportów, które sporządzamy (akceptowane przez program Paszport do eksportu) obejmuje:

 • analizę potencjału zagranicznych rynków, wraz ze specyfikacją branż i badaniem istniejącej na rynku konkurencji, co pozwala na wyznaczenie ryzyka związanego z wkroczeniem do wybranego środowiska gospodarczego;
 • analizę firmy, w kontekście środowiska, w jakim funkcjonuje wraz z wyznaczeniem jej silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, jakie mogą pojawić się w trakcie jej rozwoju;
 • analizę przedsiębiorstwa, w ocenie jego szans na rozwój na wybranych rynkach zagranicznych wraz z prognozami;
 • określenie strategii marketingowej spółki na rynkach zagranicznych (przy wykorzystaniu strategii 4P) oraz celów, jakie powinny zostać osiągnięte wskutek jej wdrożenia;
 • rekomendacje działań opracowanych przez naszych konsultantów, których wybór jest jednym z kluczowych procesów wpływających na prawidłowe przeprowadzenie rozwoju eksportu;
 • plan wydatków związanych z przeprowadzeniem inwestycji;
 • harmonogram wdrażana strategii eksportowej.

Po przygotowaniu Planu Rozwoju Eksportu proponujemy skorzystanie z naszych pozostałych usług, których odpowiedni dobór pozwoli na sprawne przeprowadzenie wkroczenia na zagraniczne rynki (również w wyniku realizacji działań w ramach Programu 6.1 Paszport do eksportu), co może być początkiem nawiązania lukratywnych kontraktów gospodarczych.

Adresaci Korzyści
 • Przedsiębiorcy planujący wprowadzenie produktów lub usług na zagraniczne rynki,
 • Firmy współpracujące z zagranicznymi partnerami,
 • Przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
 • Wzrost poziomu sprzedaży spółki,
 • Poszerzenie bazy klientów,
 • Wykorzystanie niezagospodarowanych mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa,
 • Wzmocnienie pozycji na rodzimym rynku, wskutek rozwinięcia działalności na zagranicznych rynkach,
 • Zmiana charakteru działalności z lokalnego/krajowego na międzynarodowy wiąże się z zyskaniem przez firmę prestiżu.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 539 930 958 lub drogą mailową: biuro@firmowymarketing.org 

Comments are closed.

 • Pozostań w kontakcie

Aquila Capital Investment Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław; KRS: 0000552858, NIP: 8971807471, REGON: 361280942