Strategia eksportowa
- Informacje ogólne

Korzyści eksportera

Ostatnie dziesięciolecia są okresem, w którym znacznie wzrósł poziom wymiany międzynarodowej. Jest to również czas, w którym firmy, w wyniku rozwijania swojej działalności, zaczęły dostrzegać możliwości i korzyści płynące najpierw z nawiązywania współpracy z zagranicznymi partnerami, a następnie ze zdobywania i powiększania udziału na zagranicznych rynkach.

Proces globalizacji nadal postępuje i stał się nieodłączną częścią wszystkich światowych gospodarek. Spojrzenie na gospodarkę nie tylko z lokalnej perspektywy, ale również w szerszej – jako na prężnie rozwijający się element systemu światowego, zwiększa zainteresowanie wśród przedsiębiorców prowadzeniem działalności w skali globalnej.

Rozwinięcie działalności eksportowej na zagranicznych rynkach przynosi liczne korzyści, z których najważniejszymi są:

  • zwiększenie produkcji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów;
  • wzrost rentowności spółki;
  • zapoznanie z trendami panującymi na rynkach światowych w danej branży;
  • poznanie działań konkurentów oraz możliwość adaptacji ich rozwiązań do własnej struktury funkcjonowania;
  • wzrost bazy klientów firmy;
  • zmniejszenie wpływu wahań koniunkturalnych rynku lokalnego i krajowego na działalność przedsiębiorstwa;
  • wzrost konkurencyjności na rynku krajowym;
  • rozbudowywanie sieci kontaktów na rynkach zagranicznych, co pomaga w nawiązywaniu współpracy z kolejnymi przedsiębiorcami;
  • zyskanie nowych możliwości finansowania działalności.

Firmy, które decydują się na rozwijanie działalności na rynkach zagranicznych zyskują zatem bardzo wiele pod warunkiem, że w procesie planowania strategii rozwoju działalności na rynkach zagranicznych dokonują dokładnego wyboru działań, jakie muszą zostać zrealizowane, aby firma osiągnęła założone cele.

Przygotowanie rzetelnej strategii eksportowej wiąże się z koniecznością posiadania rozległej wiedzy związanej z samym procesem eksportowym, jak również wysokich umiejętności analitycznych, które pozwalają dokonać właściwej oceny ryzyk związanych z podjęciem eksportu oraz atrakcyjności poszczególnych docelowych rynków eksportu.

W ramach tworzenia i realizowania strategii eksportowej oferujemy Państwu:

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem działalności na rynkach zagranicznych. Szczególnie zachęcamy do współpracy przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy nie posiadają własnych działów odpowiedzialnych za marketing i współpracę międzynarodową. Dzięki naszym kompleksowym usługom zyskają Państwo możliwość rozwinięcia eksportu na wybranych przez Państwa rynkach zagranicznych.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 539 930 958 lub drogą mailową: biuro@firmowymarketing.org 

Comments are closed.

  • Pozostań w kontakcie

Aquila Capital Investment Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław; KRS: 0000552858, NIP: 8971807471, REGON: 361280942