Tworzenie koncepcji wizerunku na zagranicznych rynkach
- Informacje ogólne

Wizerunek na rynkach zagranicznych

Wkraczanie na zagraniczne rynki z ofertą produktową powinno być poparte opracowaniem koncepcji wizerunkowej produktu. Wizerunek firmy i oferowanych przez nią produktów wpływa na wyobrażenie klientów o przedsiębiorstwie i wywołuje reakcję na przekazywane bodźce. Do podstawowych funkcji, jakie spełnia wizerunek produktów zalicza się:

 • wyróżnianie oferty i sylwetki firmy na tle innych przedsiębiorstw,
 • tworzenie renomy firmy i jej produktów, co ma wpływ na szybkość przyjmowania przez otoczenie wprowadzanych przez nią nowych ofert,
 • prestiż, związany z wyborem produktów markowych,
 • wpływ na relacje biznesowe.

Należy pamiętać, że promocja wizerunku firmy i jej produktów jest procesem długofalowym, wymagającym opracowania dokładnej strategii wizerunkowej. W ramach tworzenia wizerunku firmy na rynkach zagranicznych zajmujemy się:

 • kompleksowym opracowywaniem strategii wprowadzania produktów na rynki zagraniczne;
 • usługami związanymi z tworzeniem wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego.

Tworząc obraz organizacji, za najważniejsze cechy, jakie powinien posiadać stworzony wizerunek uznajemy spójność i czytelność. Pozwala to nam na stworzenie image’u firmy i jej oferty, który ułatwia dotarcie z jej wizją i misją do klientów, co w dłuższej perspektywie pozwala zwiększyć poziom sprzedaży produktów lub usług i wzmacnia pozycję spółki na rynku.

Jak już wcześniej wspomniano, tworzenie wizerunku jest procesem ciągłym. W związku z tym zapewniamy także kontrolę działań, która pozwala na wyznaczenie punktów, w których strategia wizerunkowa nie jest dopasowana do wymagań rynku.. Pojawienie się konieczności zmian, w miarę upływu czasu, jest zjawiskiem pewnym, należy bowiem pamiętać, że tworzona koncepcja jest przystosowana do wymagań obecnych klientów, a ich wymagania zmieniają się wraz z upływem czasu.

Adresaci Korzyści
 • Młode przedsiębiorstwa, które nie posiadają jednoznacznej koncepcji wizerunkowej,
 • Przedsiębiorstwa, które posiadają opracowaną koncepcję wizerunkową, jednakże jest ona niedostosowana do wymagań zagranicznych rynków,
 • Przedsiębiorstwa, które planują wprowadzenie nowego produktu na rynki zagraniczne.
 • Profesjonalna promocja marki,
 • Budowanie silnej pozycji konkurencyjnej na zagranicznych rynkach,w oparciu o profesjonalnie przygotowany wizerunek,
 • Wzrost poziomu sprzedaży związany z atrakcyjnym wizerunkiem produktu.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 539 930 958 lub drogą mailową: biuro@firmowymarketing.org 

Comments are closed.

 • Pozostań w kontakcie

Aquila Capital Investment Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław; KRS: 0000552858, NIP: 8971807471, REGON: 361280942