Tworzenie strategii finansowania
- Informacje Ogólne

BUDŻETOWANIE

W ramach realizacji działań zawartych w strategii eksportowej oferujemy wsparcie dla firm w zakresie sporządzania planu finansowania przedsięwzięć eksportowych. Nasze działania polegają na opracowaniu koncepcji, która w sposób najbardziej efektywny pozwoli na wykorzystanie kapitału pieniężnego w trakcie procesu rozwoju firmy na zagranicznych rynkach. Główną cechą naszych działań jest optymalizacja wykorzystania posiadanych lub planowanych do pozyskania środków finansowych.

Dzięki naszemu wsparciu proces tworzenia strategii finansowej nie będzie stanowił problemu dla naszego Klienta oraz pozwoli na płynną realizację strategii eksportowej. W ramach strategii finansowej zajmujemy się:

 • oszacowaniem kosztów związanych z:
  • uczestnictwem w tragach międzynarodowych i zagranicznych;
  • organizacją misji gospodarczych;
  • działaniami marketingowymi;
  • działaniami rekomendowanymi w Planie Rozwoju Eksportu.
 • tworzeniem strategii optymalizującej strukturę kosztów,
 • analizowaniem struktury finansowej przedsięwzięcia, ze szczególnym naciskiem na wyznaczenie zbędnych wydatków, które zwiększyłyby koszty inwestycji.
Adresaci Korzyści
 • Firmy z sektora MŚP,
 • Przedsiębiorstwa, które ubiegają się o dofinansowanie w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”,
 • Firmy w fazie restrukturyzacji.
 • Stworzona profesjonalna strategia finansowa firmy,
 • Gwarancja poprawności wykonanego budżetu,
 • Analiza działań (stosunku nakładów do efektów wybranego przedsięwzięcia) i możliwość oceny opłacalności jego przeprowadzenia, co będzie miało wpływ na przyszłe podejmowane działania.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 539 930 958 lub drogą mailową: biuro@firmowymarketing.org 

Comments are closed.

 • Pozostań w kontakcie

Aquila Capital Investment Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław; KRS: 0000552858, NIP: 8971807471, REGON: 361280942